Category: Uncategorized

24
Aug

Katlego Center for Children

Katlego Center for Children with Disabilities Presbyterian Church of Africa – Women Christian Association Assembly Supporting children with disabilities Our women whom are professional nurses hard at work, giving back […]

07
Mar

Umkhosi ka Kristu

1. Yizani zintokazi, Ngenani edabini, Senoyiselwe kade, NguLowo owafayo, 2. Nokuba sekumnyama, Njengethunzi lokufa, Nihamba noKristu nje Kokhanya nakoyisa 3. Xa ikrele lomlingi, Lihlab’intliziyo, Utshaba luzingile, NgoKristu nakoyisa, 4. Senambethe […]